OVK Besiktning Dalarna

Dags för OVK? Vi hjälper dig

VI SÄKERSTÄLLER
DIN INOMHUSLUFT

Se över din ventilation!

Eftersom människor mestadels vistas hemma, på arbetet eller i skolan, är det mycket viktigt att inomhusluften vi andas håller en tillräckligt bra kvalitet. Det är helt enkelt avgörande för vår hälsa och för att vi ska må bra. Vi sedan 1991 krav på att inomhusluften kontrolleras i Sverige. Detta innebär att man utför en så kallad OVK, obligatorisk ventilationskontroll, med jämna mellanrum i alla byggnader där människor vistas.

I en sådan kontroll säkerställer man att ventilationssystemet fungerar som det ska och att inomhusluften har godkända värden. En OVK får inte göras av vem som helst, utan denna noggranna kontroll måste göras av en certifierad kontrollant under en viss tidsintervall. I de fall fel och brister upptäcks kan det bli tal om åtgärder för att förbättra luften, men även se till att energiåtgången minskar. Vi är ett företag med lång erfarenhet av OVK-besiktningar och efterkommande åtgärder.

Hur ser din ventilation ut? Lås oss hjälpa dig att göra en grundlig kontroll av din ventilation! Ta kontakt med oss så bokar vi en OVK-besiktning i Dalarna. 

Vi arbetar i samtliga större orter i Dalarna, som Falun, Borlänge, Ludvika, Avesta, Hedemora, Rättvik.

besiktning av ventilationskanaler

Fokus på luftkvaliteten

Det är mycket höga krav på våra ventilationsanläggningar och det gäller också våra ventilationskontroller. Vi går noga igenom hela ventilationssystemet för att säkerställa att luften håller en bra kvalitet. När vi utför våra ventilationsarbeten är det därför viktigt att göra noggranna efterkontroller. När vi åtar oss att göra en OVK använder vi oss av de senaste tekniken och effektiva metoder.

Våra medarbetare är den rätta utbildningen och gedigen erfarenhet. Vi är självklart certifierade, vilket är ett krav för att få utföra OVK-besiktningar. Vi följer ventilationsbranschens riktlinjer gällande miljö när vi utför våra arbeten.

När görs OVK-besiktning?

Hur ofta man behöver genomföra en OVK-besiktning regleras beroende på vilken typ av byggnad det är och vad byggnaden har för sorts ventilationssystem. Men generellt måste man göra en OVK vart tredje eller vart sjätte år.

Till exempel känsliga byggnader som skolor och sjukhus måste göra OVK vart tredje år. Även bostadsfastigheter och kontor med så kallad mekanisk från- och tilluftsventilation med eller utan värmeåtervinning. Har byggnaden mekanisk frånluftsventilation med eller utan värmeåtervinning och självdragsventilation räcker det med vart tredje år. Det är fastighetens ansvar att dessa kontroller görs med rätt tidsintervall. Självklart gäller det även att åtgärda eventuella fel och brister som upptäcks. Mindre privatbostäder för 1-2 familjer innefattas inte av dessa krav. I dessa fall räcker det med noggrann kontroll av ventilationsanläggningen vid installationen.

Är du osäker är du välkommen att fråga oss vad som gäller hos dig: 0703-527498.  

Vad kan man göra själv?

En bra sätt att säkerställa att luften är av bra kvalitet är att genomföra regelbunden service. Då vet man att allt är i sin ordning och att man inte får bakläxa när det är dags för en OVK-besiktning. Vi rekommenderar att skaffa ett serviceavtal med ett certifierat ventilationsföretag som oss.

Nuförtiden har alla moderna byggnader ett tekniskt styrsystem där man själv kan se och övervaka ventilationens status och lätt ser när det är något som inte stämmer. Då är det lätt att åtgärda problemen i ett tidigt skede för allas trevnad.

 

Vi utför effektiva OVK-besiktningar